İnsana saygılı işletmeler "yeni normal" olacak


Lenovo Data Center Group’un işletmelerde yeni teknoloji kullanımı ile ilgili araştırmasına göre işletmeler yeni teknolojileri kullanmaya başlarken, çalışanlar göz ardı ediliyor. Çalışanlar ve BT ekipleri, dijital dönüşümün temposu ve karmaşıklığıyla mücadele ederken, yeni teknolojinin potansiyelinin tamamı kullanılamıyor. Araştırma sonuçlarına göre, işletmeler için artık iş kararlarının merkezine insanı koymanın önemi artıyor.

Dünyanın ve Türkiye’nin lider teknoloji şirketlerinden Lenovo Data Center Group, kuruluşların, işletme ve hissedarların hedeflerini çalışanların ihtiyaçlarının üzerine koyduğunu ortaya koyan yeni bir araştırma yayınladı. EMEA bölgesi (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) genelinde 1.000 BT yöneticisi ile yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, BT yöneticilerinin yalnızca yüzde 6'sı teknoloji yatırımları yaparken kullanıcıları birinci öncelik olarak görüyor.

Wallnut araştırma şirketi tarafından yapılan ve 1.000 BT yöneticisinin katıldığı ankete göre; BT yöneticilerinin yüzde 40'ı, BT yatırımı kararları verirken kendileri için en önemli etkenlerden birinin maliyet olduğunu belirtti. BT yöneticilerinin yüzde 42'si, kullanıcıların yeni teknolojiyi kullanmakta çok zorlandığını ifade ederken, yüzde 19'u da yeni teknolojilerin üretkenliğe zarar verdiğini belirtti.

İşletmelerde insan etkisi düşünülmeden yeni teknolojiler uyguladığında, birçok çalışan, değişimin karmaşıklığı ve temposundan olumsuz etkilenirken, BT yöneticilerinin yüzde 47'si kullanıcıların yeni yazılımları kullanmaya başlarken zorlandığını ifade ediyor.

Kullanılamayan potansiyel

Araştırmaya katılanların neredeyse yarısı (yüzde 48), teknoloji uygulamalarının, ekiplerinin çalışma kabiliyetini aktif olarak sekteye uğrattığı yönünde yanıt verdi.

BT yöneticilerinin yüzde 52'sinin yeni teknolojilerin üretkenliği artırabileceği sorusuna olumlu yanıt verdiği araştırmada, kullanıcıların yüzde 21'inin yeni teknolojilerin iş süreçlerini yavaşlattığı yönünde görüş bildirdi.

Covid 19 ile başlayan yeni dönemde sorumlu bir işletme olmanın, insan etkisini, işletme hedefleriyle aynı seviyede görmenin öneminin artığını ortaya koyan araştırmada BT yöneticilerinin yüzde 62'si, yatırım kararlarının tamamen iş odaklı olduğunu ifade ederken, bu durum, birçok işletme için temel bir zihniyet değişikliği gerektireceği sonucuna varıldı.

Ancak, COVID-19 salgını sırasında çalışanlara daha fazla destek sağlamak için esnek çalışma politikaları benimsenirken, araştırmaya katılanların yüzde 70'inin şirketlerinde sorumlu çalışmaya daha fazla vurgu yaparak, insana öncelik veren bir yaklaşımın benimsenmeye başladığı görülüyor.

Lenovo Data Center Group Türkiye Genel Müdürü Burç Sanaraştırma sonuçları ile ilgili şunları söyledi: "Sadece işletmeler için değil, teknoloji sektörü için şartlar hızla değişiyor. Ofis dışına çıktığımız bu dönemde kuruluşların, çalışanların refahına daha fazla vurgu yaptığını görüyoruz. Önceliklerdeki bu değişimin en üst kademeden kaynaklandığını görmek cesaret verici. Ancak araştırmalar, bunun sadece başlangıç olduğunu gösteriyorSektörde bir değişim olacaksa, yeni BT kullanımına yönelik insanı ön plana koyan bir yaklaşımı benimseyerek, hem kuruluşlar, hem de toplumun geneli için pozitif bir değişim göreceğiz. BT kararlarında çok uzun süre maliyetler bir işletmenin en değerli varlığı olan insanlardan öncelikli görüldü. Dünyayı değiştiren insanlardır ve insanlar tarafından hayata geçirilip bir amaç verilmediği sürece, veri ve teknolojinin dönüştürücü olamayacağını biliyoruz. ‘Herkes için Akıllı Teknoloji'ye yatırım yaparak, işletmelerin insanı düşünmesini istiyoruz. BT kararlarının merkezine insanı koymanın sağladığı faydalar, daha mutlu çalışanlar, daha fazla üretkenlik ve daha yüksek bir inovasyon olacaktır. Tedarikçilerin ne yaptıklarını düşünmenin ötesine geçip kimler için yaptıklarını düşünmeye başlamasının zamanı geldi. En büyük öncelik insanlara verildiği takdirde, elde edilecek faydaların ve şirketlerin istediği sonuçların çok büyük olacağını biliyoruz."


Hibya Haber Ajansı


Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar