Piyasadan haberler


BORSA İSTANBUL A.Ş.,     SALIX

Payları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Salix Yatırım Holding A.Ş. (Şirket)'nin ve bağlı ortaklıklarının finansal ve faaliyet durumları nedeniyle, 31/12/2019 tarihli finansal raporlarına ilişkin bağımsız denetçi görüşü de dikkate alınarak, Kotasyon Yönergesinin 23/1-c ve 23/1-d maddeleri kapsamında Şirket paylarının 13/07/2020 tarihinden itibaren Borsa kotundan çıkarılmasına karar verilmiştir.

BURVA

Şirket ile China CAMC Engineering Co., Ltd. - IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. konsorsiyumu arasında Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Tuz Gölü Doğalgaz Yer Altı Depolama Tesisi Genişletme  projesi kapsamında , Kasım 2020 tarihine kadar teslim  edilecek  Saha Boru Hattı ve Ayrıştırma Pompa istasyonu Vanaları Temini konusunda  anlaşılmış olup, söz konusu sözleşme 10.07.2020 tarihi itibari ile imzalandığı açıklanmıştır.

DENGE

Şirket Denge Yatırım Holding A.Ş.'nin, Sayın Mustafa Uğur Bayraktar'a ait  Halka kapalı ve İmtiyazlı olan 6.225.000 adet A Grubu Paylarının  Sayın Uzi Sezer'e satılmasıyla ilgili olarak taraflar arasında görüşmelere başlanmıştır.

 

DOCO

Avusturya Sermaye Piyasası Kanunu'na göre yapılan açıklama KAP'ta paylaşılmıştır.

EGCYO

Şirketin esas sözleşmesinin ''Sermaye ve Paylar" başlıklı 8'nci maddesinin, kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 (yüzmilyon) TL olarak belirlenmesi ve geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen tadili kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na (İstanbul Temsilciliği) başvuru yapılmıştır.

EGSER

Yapılan çalışmaları ve gayretler paralelinde, Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılan denetim sonucu Şirket Türk Standartları Enstitüsünün sertifikalandırdığı tüm şartlara uyum sağlamış ve   Sanayi kuruluşları için verilen COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni almaya hak kazanmıştır.

ERYAP

Şirket Eryap Mühendislik İnş. Taahhüt Turizm San. ve Tic. A.Ş., TTK ilgili hükümleri ve Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ve 20.  Maddelerinde yer alan birleşme hükümlerine göre bütün aktif ve pasifleriyle birlikte EROĞLU YAPI İNŞAAT VE GAY. GEL. SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından devir alınmak sureti ile 30.06.2020 tarihi itibari ile EROĞLU YAPI İNŞAAT VE GAY. GEL. SAN. VE TİC. A.Ş.  ile birleştirilmiştir. Bahse konu birleşme işlemi İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 30/06/2020-104586 sayılı ve 30/06/2020-104587 evrak tarihli ve sayılı yazıları ile tescil edilmiştir.

GEREL

Şirket Merkezi New York, ABD'de yer alan Silo Equity Partners'ın iştiraki olan, Silo Equity Partners SPC, alternatif borç verme ve kamusal sermaye alanında 20 yılı aşkın deneyime sahip kurucu üyeleri tarafından desteklenen bir finansman yönetimi faaliyeti sürdürmektedir.Söz konusu işleme dair kredi tutarının önümüzdeki hafta içerisinde tek parça veya iki parça halinde şirket hesaplarına geçmesi beklenmektedir.Ayrıca gelecek kredi ile UV Led teknolojisini içeren ürünlerin hammadde alımları ile 11.02.2020 tarihinde Özel Durum Açıklamasında yapmış olduğu açıklamada belirtilen yatırım teşvik belgesine ait yatırımların tamamlanması ve işletme sermayesi olarak kullanılacaktır.

INFO, SERVE

Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş.'nin (Şirket) sermayesinin 11.559.492,45 TL'den 11.000.000 TL karşılığı Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış Prosedürü çerçevesinde belirlenen baz fiyat üzerinden ihraç edilecek payların Veysi Kaynak'a  Kurumu aracılığıyla 13.07.2020 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülen toptan alış satış işlemi, SPK'nın 10.07.2020 tarih ve 6996 sayılı yazısı çerçevesinde yeniden belirlenecek baz fiyata göre alınacak yeni ihraç belgesi çerçevesinde Borsa İstanbul'a yapılacak bildirim ile belirlenecek tarihte gerçekleştirilmek üzere ertelenmiştir.

QNBFB

Bankanın hakim ortağı Qatar National Bank'in 30 Haziran 2020 tarihli finansal sonuçlarının ilanı hakkında KAP'ta yer alan bildirim

RTALB

Şirket tarafından Sanofi Aventis İlaçları Ltd.Şti. aleyhine portföy tazminatı talebi ile fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile açılmış bulunan 10.000 TL lık Belirsiz alacak davasına ilişkin,, İstanbul 14.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/254 E. sayılı dava dosyasından alınan bilirkişi ek raporu doğrultusunda; dava değerinin 10.000,00.TL.'den 7.216.549,50.TL.'sına çıkartılmasına ve bu konuda gerekli yargı harçlarının yatırılmasına karar verilmiş  olup, davanın yargılaması devam etmektedir

SASA

Şirketin kimya işkolunda faaliyet gösteren işyerleri ile ilgili olarak Petrol-İş Sendikası ile devam eden 21.Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmıştır. Taraflar arasında 36 ay süreli Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Toplu İş Sözleşmesinin imzalanması ile işçi sendikasının aldığı grev kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

SAYAS

4 Nisan 2020 tarihli açıklamada Şirketin herhangi bir faaliyeti bulunmayan İstanbul Şubesi'nin kapatılmasına karar verildiği kamuoyu ile paylaşılmıştır.  6 Temmuz 2020 tarihli açıklamızda İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne yapılan başvurunun yönetim kurulu kararını imzalayan iki kişinin yönetim kurulu üyesi olmadığı gerekçesi ile reddedildiği kamuoyu ile paylaşılmıştır.  Yapılan itiraz sonucunda İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından başvuru onaylanmıştır.  Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde konuyla ilgili ilan çıktığında kamuoyu bilgilendirilecektir.

SKBNK

Banka kayıtlı sermaye sistemi ile ilgili kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi, tavan geçerlilik süresinin uzatımı ve esas sözleşme tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'na gerekli başvurular yapıldığı kayıtlı açıklama ile duyurulmuştu.Banka esas sözleşme değişikliğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'dan gerekli izinler alınmıştır. SPK tarafından tadil edilerek onaylanan değişiklik tasarısı KAP'ta yer almaktadır.

SNKRN

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Bülent ÇOBANOĞLU tarafından taahhüt edilen 3.750.000 TL toplam bedel tutarında Tahsisli Sermaye Artırımı süreci devam etmekte olup, sürecin en geç 6 aylık Ara Dönem Konsolide Mali Tabloların KAP yayın tarihi olan 19.Ağustos 2020 tarihinden önce sonuçlandırılarak Şirket Özkaynaklarının artırılması planlanmaktadır.

TAVHL

Şirketin 01.01.2020 – 30.06.2020 ara hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 24 Temmuz 2020 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

VKFYO

Şirketin 50.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 20.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin %50 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 30.000.000-TL'ye çıkarılmasına ilişkin 25.06.2020 tarihinde başlayan rüçhan hakkı kullandırılması işlemleri 09.07.2020 tarihinde tamamlanmıştır. Rüçhan hakkı kullandırılması işlemlerinde, kullanılmayan payların toplam nominal değeri 8.885,862-TL'dir.Kullanılmayan paylar, 14.07.2020 ve 16.07.2020 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada 1,00-TL nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı


Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar