BYEGM’den tarihe ışık tutacak eser, “Harp Mecmuası


​"Türkiye; yaşayacak ve büyüyecek"
-BYEGM'den tarihe ışık tutacak eser, "Harp Mecmuası"


Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü, (BYEGM) Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutacak belge niteliğindeki "Harp Mecmuası" nın tüm sayılarını, günümüz Türkçesine çevirerek yayımladı.

Osmanlı tarihinin bekli de en karanlık dönemi olan Birinci Dünya savaşı esnasında, cephelerde meydana gelen hadiseler, savaşın seyri ile var olma mücadelesi veren halkın duygularını coşturmak ve moralini yüksek tutmak amacıyla Harbiye Nezareti (Savaş Bakanlığı) tarafından yayımlanan Harp Mecmuası, Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) tarafından Türkçeye çevrildi.

CEPHEDEN HALKA

İçerik ve görsel açıdan da zengin olan mecmua, savaşın cereyan ettiği cephelere ait fotoğraflarla okuyucularına cephelerin manzarasını, kahramanlık gösteren askerleri, düşman esirlerini, şehit olan askerleri etkileyici bir şekilde yansıtmakta ve kimi sayılarında ise, o dönemde Osmanlının müttefiki olan Alman subaylarının resimlerine de yer verilmektedir. İlk sayısı Kasım 1915'de yayımlanan Harp Mecmuası, yaklaşık üç yıl çıkmaya devam ederek, yayın hayatını 1918 yılına kadar sürdürdü. Haziran 1918'de yayımlanan 27. sayısıyla yayın hayatına son veren Harp Mecmuasının, 1. Dünya savaşında iç propaganda işlevini de yerine getirdiği söylenmektedir.

"TÜRKİYE; YAŞAYACAK VE BÜYÜYECEK"

Harp Mecmuasının, en büyük ve en kuvvetli düşman karşısında neslinin ve dininin ananesine uygun bir kahramanlık ve fedakârlıkla cenkleşen muazzam ordumuzun altın destanını ebedileştirmek ve onu bütün dünyanın gözleri önüne sermek için çıkarıldığını ifade eden Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon (BYEGM) Konya İl Müdürü Cemil Paslı, "Ülkemizin en karanlık ve meşum günlerinde milletimizin hissiyatına tercüman olan Harp Mecmuasının ilk sayısında yer alan "Türkiye; yaşayacak ve büyüyecek" ifadesinin tahakkuk ettiğini hep birlikte görüyoruz. Bu vatanın bir karış toprağı için canını veren aziz şehitlerimiz ve gazilerimizi minnetle ve şükranla bir kez daha anıyorum" dedi.

Paslı, BYEGM Genel Müdürlüğünce yayına hazırlanan Harp Mecmuasının, eserin yayımlandığı dönemdeki ruhu daha iyi yansıtmak, orijinalliğini muhafaza edebilmek ve mili kültürümüzün temelini oluşturan Osmanlıcayı da nazara almak maksadıyla, günümüz Türkçesi ile mukayeseli basımının gerçekleştirildiğini belirterek, BYEGM'nin  http://www.byegm.gov.tr/turkce/harpmecmuasi internet adresinden ulaşılabileceğini sözlerine ekledi.

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar